SSM Building AB
Vi gör
Vi görSSM Building AB är ett entreprenadföretag med verksamhet inriktad på entreprenadverksamhet

Vi utför

- Grundläggningar för små och stora byggnader

- Schaktarbeten med grävning och transporter av material

- Kompletta markanläggningar med VA, underbyggnad och finplanering

- Vägar- och planer, grus eller asfalt

- Fundament inom trafoanläggningar, kabelkanaler, bilning, rivning och bortforsling

- Montage och infästning av olika tillbehör

- Platt- och ytbeläggningar av olika slag

- Växt- och trädplanteringar, gräs och grönytor

- Förberedelser av mark för användning med skogsavverkning och stubborttagning


    StartVi görVåra kunderPersonalKontaktBilder